პროდუქტი

 • DAL10-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL10-63 ნარჩენი მიმდინარე მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრი პარამეტრის შეფასება ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შემზღუდველი ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 შეფასებული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა), ...
 • DAL9-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL9-63 ნარჩენი დენის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL8-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL8-63 ნარჩენი მიმდინარე მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შემზღუდველი ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 შეფასებული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (...
 • DAL7-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL7-63 ნარჩენი დენის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL6-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL6-63 ნარჩენი მიმდინარე მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL5-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL5-63 ნარჩენი დენის მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL4-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL4-63 ნარჩენი მიმდინარე მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL3-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL3-63 ნარჩენი დენის მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAL2-63 Residual Current Circuit Breaker(RCCB)

  DAL2-63 ნარჩენი დენის მიკროსქემის ამომრთველი (RCCB)

  ძირითადი პარამეტრები ტექნიკური პარამეტრის პარამეტრის მნიშვნელობა ნომინალური ძაბვა: Un (V) 240V ~ 1P + N, 415 V ~ 3P + N ნომინალური დინება (A) In: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, A, 40 to 50 A , 63 A ნომინალური ნარჩენი მოქმედი მიმდინარეობა I (A): 0,03,0,1,0,3 1 p + N, 3 p + N AC ტიპის, A ტიპის სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით dc shunt შეფერხების ტიპი S ტიპის ნომინალური შეზღუდვის მოკლე ჩართვა მიმდინარე Inc (A): 6000 ნომინალური შეზღუდული ნარჩენი მოკლე ჩართვა I c (A): 6000 რეიტინგული გადართვის და გამორთვის სიმძლავრე Im (A): 500 (50 ა)
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 სერიის დედამიწის გაჟონვის მიკროსქემის ამომრთველი (ELCB)

  უპირატესობები • კომპაქტური სტრუქტურა, მცირე ზომის, 2 მოდულის სიგანე. • მას აქვს ნეიტრალური ხაზის გამტარის ფუნქცია, უფრო უსაფრთხო და საიმედო. • მას აქვს ორმაგი დანიშნულების ტერმინალი, კავშირის ძლიერი შესაძლებლობით. • მას აქვს კონტაქტის სტატუსის ინდიკატორი, ადვილია საკონტაქტო მდგომარეობის ამოცნობა. • შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა აქსესუარებთან ერთად, და გამოყენებული იქნას გადატვირთვისგან დაცვა. DAB6LE-63 ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობის ფიზიკური პარამეტრები შესაბამისობის სტანდარტი: IEC61009 (EN61009) და GB16917.1 მგრძნობელობა: ტიპი A, ტიპი AC Rel ...
 • DAB6LE-63 Series Earth Leakage Circuit Breaker(ELCB)

  DAB6LE-63 სერიის დედამიწის გაჟონვის მიკროსქემის ამომრთველი (ELCB)

  უპირატესობები • კომპაქტური სტრუქტურა, მცირე ზომის, 2 მოდულის სიგანე. • მას აქვს ნეიტრალური ხაზის გამტარის ფუნქცია, უფრო უსაფრთხო და საიმედო. • მას აქვს ორმაგი დანიშნულების ტერმინალი, კავშირის ძლიერი შესაძლებლობით. • მას აქვს კონტაქტის სტატუსის ინდიკატორი, ადვილია საკონტაქტო მდგომარეობის ამოცნობა. • შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა აქსესუარებთან ერთად, და გამოყენებული იქნას გადატვირთვისგან დაცვა. DAB6LE-63 ნარჩენი მიმდინარე მოწყობილობის ფიზიკური პარამეტრები შესაბამისობის სტანდარტი: IEC61009 (EN61009) და GB16917.1 მგრძნობელობა: ტიპი A, ტიპი AC Rel ...
 • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

  DAF360 სერიის ნარჩენი დენის ამომრთველები

  DAF360 ელექტრონული ნარჩენი დენის ამომრთველი შეიქმნა და დამზადებულია უახლესი IEC61008-1 სტანდარტების შესაბამისად და შეესაბამება მოდულური კონცენტრატორების EN50022 სტანდარტებს. მათი საშუალებით შესაძლებელია სტანდარტული გიდის რელსების დატვირთვა "ქუდის ფორმის" სიმეტრიული სტრუქტურებით.
12 შემდეგი> >> გვერდი 1/2