პროდუქტი

  • Contactor

    კონტრაქტორი

    შესავალი DA Type– ის კონტაქტორის სტრუქტურა კომპაქტურია; მისი მოცულობა მცირეა; მუშაობის ხანგრძლივობა; მუშაობის სტაბილურობა და საიმედოობა; ინსტალაცია მარტივი შენარჩუნებაა. დამხმარე კონტაქტების აქსესუარები მრავლადაა და იგი სხვადასხვა ბაზრის მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს. იგი ძირითადად გამოიყენება სამოქალაქო და მრეწველობის ძრავების, ელექტროგადამცემი ხაზის, კოდის მავთულის, შემოვლითი და განათების კონტროლისთვის. ძირითადი ტექნიკური მონაცემები: ძირითადი მიკროსქემის ნიშანი მიმდინარე: 9 一 370 ა ძრავის სიმძლავრე: 4 一 200 კვტ (400 ვ, AC-3)